Brandmän i full utrustning

Brandman, styrkeledare och insatsledare

På brandstationen i Nyköping finns heltidsanställda brandmän, styrkeledare och insatsledare.

Brandman

Brandmän vid Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar aktivt med att förebygga olyckor genom att informera och utbilda i säkerhetsfrågor under den tid det inte är utryckning. Det innebär att de jobbar med allt från att utbilda skolbarn eller hemtjänstpersonal till att släcka en brand eller bistå vid en trafikolycka, översvämning eller utsläpp av olja och farliga kemikalier.

De åker även på så kallad lyfthjälp åt till exempel hemtjänsten och IVPA-larm = I Väntan På Ambulans, vilket innebär att en brandman kan utföra livsuppehållande åtgärder tills ambulanspersonal är på plats.

Arbetet som brandman kan vara riskfyllt. Som brandman måste man ha god samarbetsförmåga och vara i god kondition, såväl fysiskt som psykiskt. Man kan inte lida av höjd- eller cellskräck.

Styrkeledare

Som styrkeledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst leder och fördelar man arbetet inom styrkan (arbetslaget som består av 1 befäl + 4 brandmän) på stationen och vid ett räddningsuppdrag. Utbildningen till styrkeledare (räddningsledare A) sker oftast inom ramen för anställningen vid räddningstjänsten.

Insatsledare

Den operativa funktionen som insatsledare innebär att man är räddningsledare vid komplicerade räddningsinsatser eller när flera styrkor medverkar vid en händelse. 

Utbildningen (ledningskurs 2) sker oftast inom ramen för anställningen inom räddningstjänsten.

Insatsledare ute på skadeplats med röd hjälm och texten Räddningsledare på ryggen

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny