Godkända fasadnyckelskåp för automatlarm inom Sörmlandskustens räddningstjänst

Automatlarmsobjekt inom Sörmlandskustens räddningstjänsts insatsområde ska enligt avtal vara försedda med fasadnyckelskåp i anslutning till brandlarmanläggningens centralskåp.

Swedlock AB tillhandahåller det fasadnyckelskåp som är godkänt av Sörmlandskustens räddningstjänst.


Vid beställning av fasadnyckelskåp kontakta din brandlarmsinstallatör.

 

Har ni frågor om fasadnyckelskåp eller lösningar, kontakta Swedlock support  

Swedlock AB
support@swedlock.se

 

Öppna sidomeny