Brandmän ute på ett övningsfält

Utrustning och teknik

En brandman ställs inför en rad olika uppdrag i sitt yrkesutförande. Flera av insatserna kräver olika typer av utrustning och teknik. 

Utrustning

Larmställ

Ett larmställ ska ge skydd, vara slitstarkt och funktionellt i en mängd olika arbetssituationer som kan vara riskfyllda och behöva genomföras under extrema förhållanden. Larmstället ska även ha komfort, funktion, passform och säkerhet. Plaggen ska tåla mycket höga temperaturer och vara certifierade enligt gällande EN-standarder.

Brandmannen behöver också kängor och stövlar samt förstås handskar av olika typer.

Hjälm och luftpaket

En brandskyddshjälm skyddar mot värme, genomträngning och stötar, även vid extrema temperaturer. Hjälmen innehåller också en kommunikationsradio.

Alla rökdykare har ett luftpaket som de använder både vid rökdykning men också vid släckning utifrån en byggnad.

Teknik och släcksystem

Teknikutvecklingen inom räddningstjänsten utvecklas hela tiden och vi arbetar ständigt med utvärdering för att ha den bästa och mest effektiva tekniken inom vår organisation. Utöver traditionell släckutrustning har vi också:

CAFS

CAFS står för Compressed Air Foam System och är ett skum som genereras med hjälp av tryckluft. Systemet används främst för att kyla ner ytan av det brinnande materialet och därmed begränsa produktionen av brännbara gaser (rök). Flera av våra fordon är utrustade med CAFS.

Skärsläckare

Skärsläckaren är ett redskap som med vatten och slipmedel kan skära hål i exempelvis en vägg. När vattnet tränger in i byggnaden kyls brandgaserna (röken) ned. Det gör att det är mycket effektivt att använda skärsläckaren före en rökdykarinsats eftersom temperaturen i lokalen sänks. Flera av våra fordon är utrustade med skärsläckare.

Mindre miljöpåverkan med CAFS och skärsläckare

CAFS och skärsläckaren är båda exempel på släcksystem som drar mycket mindre vatten än det traditionella släcksystemet. Det betyder i sin tur att mindre mängd släckvatten går ut i dagvattensystem och i marken. I släckvattnet kan miljöfarliga ämnen finnas så ju mindre mängd vatten som används, desto bättre!

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny