Två säkerhetssamordnare informerar om krisberedskap vid ett bord med nödvändiga saker att ha hemma vid en kris

Säkerhetssamordnare

Våra säkerhetssamordnare arbetar bland annat brottsförebyggande arbete, krishantering och internt skydd för kommuner. 

Våra säkerhetssamordnare arbetar bland annat med:

  • Brottsförebyggande arbete – ett arbete som sker i samverkan med polisen och representanter från olika delar av Nyköpings kommun till exempel skolan och socialtjänsten. Tillsammans med polisen tas veckovisa lägesbilder fram enligt metoden EST (Effektiv samverkan för trygghet). Syftet är att tillsammans arbeta för en säkrare och tryggare kommun. I arbetsuppgifterna ingår även att samordna Skolans säkerhetsdagar och arbeta med säkerhetsskydd.
  • Krishantering – arbete med och planering inför kriser och extraordinära händelser. Säkerhetssamordnarna genomför risk- och sårbarhetsanalyser som ligger till grund för krisplanering samt arrangerar utbildningar och övningar för att krisledningsorganisationen ska ha en hög beredskap.
  • Det interna skyddet - består av Nyköpings kommuns interna säkerhetsarbete. Arbetet består av råd, stöd och utbildning till de kommunala verksamheterna, till kommunens chefer och arbetsgrupper i säkerhetsfrågor.
Öppna sidomeny