Två brandmän med slang på väg in i en brinnande container

Om det börjar brinna

Lär dig hur du ska agera vid en brand och hur du släcker den på bästa sätt. Det är kunskap som kan rädda liv!

Rädda - Varna - Larma - Släck

Råden om rätt agerande brukar sammanfattas i ramsan Rädda- Varna – Larma – Släck.

Det innebär att du ska:

 • rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara. 
 • varna andra som kan hotas av branden. 
 • larma SOS Alarm på 112.
 • släcka branden om du bedömer att du klarar det utan att utsätta dig för onödiga risker.

Exakt i vilken ordning detta utförs är inte det allra viktigaste, den aktuella situationen avgör.

Så här släcker du

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands.

Om det brinner i en kastrull

 • Lägg på ett lock.

Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Om man häller vatten i en brinnande kastrull börjar vattnet koka och förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Om det är olja eller fett som brinner river ångan med sig den brinnande oljan och kastar i väg den åt alla håll. Då sprids branden snabbt i hela köket och du själv kan få svåra brännskador.

Om det brinner i en elektrisk apparat

 • Dra alltid först ur kontakten!
 • Släck sedan med vatten!

Om det brinner i dina kläder

 • Lägg dig ner och kväv branden mot marken. 
 • Håll händerna för ansiktet som skydd.
 • Brinner det i någon annans kläder ska du försöka få honom eller henne att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken.

Så här använder du en brandsläckare

 • Dra ur säkringen
 • Lossa slangen
 • Rikta munstycket mot det som brinner. Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna
 • Gå nära branden och huka dig ner
 • Tryck in handtaget
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

OBS! Man kan bara använda brandsläckaren en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara sprutat lite.

Om du bränner dig

 • Kyl skadan med svalt vatten.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny