Ytlivräddning

Till dig som arbetsgivare

Beredskapsanställda brandmän är en viktig del av svensk räddningstjänst och din arbetsplats kan bidra! De gör stor nytta för hemorten och du som arbetsgivare får en viktig kompetens på köpet.

Med en medarbetare som är brandman i beredskap får du en professionell livräddare i verksamheten. Men även en viktig resurs för att förebygga  olyckor som kan få konsekvenser för företaget och dess medarbetare.

Du visar dessutom ansvar och engagemang för ett säkrare närsamhälle.

Vad innebär det för dig som arbetsgivare?

Att vara brandman i beredskap innebär att man träder in i sin roll som brandman när larmet går. Det innebär att du får vara utan henne eller honom vid larm och vid vissa utbildningar, men du får också mycket tillbaka.

Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning och konkret räddningsarbete. På en mindre ort försvinner en arbetstagare i genomsnitt en timme per beredskapsvecka under dagtid (mån-fre) på larm. Övning sker på kvällar och helger, utöver det vigs två lördagar per år till utbildning och övning.

Det här är några av de områden som en brandman i beredskap har kunskaper inom – och som kan ge ett mervärde till dig som arbetsgivare:

  • Systematiskt brandskyddsarbete: företagens ansvar.
  • Utbildare: Beredskapsbrandmannen kan utbilda personalen i brand och sjukvård (exempelvis hjärt- och lungräddning).
  • Sjukvårdsutbildning
  • Psykosocialt omhändertagande: krishantering, människors reaktioner vid olyckor, kamratstöd.
  • Brand: grundläggande brandteori, brandförlopp, inomhusbrand, riskbedömning.
  • Brandskyddsinformation: den enskildes ansvar, brandskydd i hemmet, metoder och materiel för att förebygga brand.
  • Farliga ämnen: risker och egenskaper, indikering, begränsningsåtgärder, skyddsutrustning, sanering av skadad person.
  • Arbetarskydd: risker i arbetet, hälsorisker, säkring av olycksplats

När behöver din medarbetare vara frånvarande?

Följande utbildningar kräver längre frånvaro från huvudarbetsgivaren. Vi står för alla kostnader när det gäller arbetstiden för utbildning.

Grundläggande brandmannautbildning

Denna utbildning genomförs dagtid av oss under tre veckor och ger grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som brandman i beredskap. Vår grundläggande utbildning är ett krav för att kunna antas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) grundutbildning, se nedan.

MSB:s grundutbildning, GRiB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för denna del av utbildningen. Kursupplägget består av sex veckor, fördelad på två delar. 

Vid larm 

Till vardags kommer medarbetaren behöva lämna jobbet vid larm under de veckor som medarbetaren har beredskap, oftast var tredje vecka (exempelvis måndag till måndag).

Utbildning och övning

Det kan förekomma ytterligare utbildning som kräver kortare frånvaro vid enstaka tillfällen. Övningar sker oftast på kvällstid och helger.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du och din arbetsplats veta mer om yrket? Hör av dig till oss. Vi berättar gärna mer och lämnar referenser till andra företagare som har beredskapsanställda brandmän bland sin personal.

I MSB:s film till arbetsgivare kan du höra företagare berätta om sina erfarenheter.Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Enhetschef-RiB, värn och service

Johanna Brunlöf
0155-24 78 38
johanna.brunlof@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny