Fyrverkeri

Checklista för ett säkert fyrverkeri

Det finns några grundläggande råd som du kan följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier. 

Från 1 juni 2019 behöver du som vill köpa, inneha och använda fyrverkeriraketer med styrpinne tillstånd och för att få tillstånd krävs särskild utbildning av godkänd utbildningssamordnare (MSBFS 2019:1).

Kommunernas regler för fyrverkeri

Det är kommunernas lokala ordningsföreskrifter eller hälsoskyddsföreskrifter som styr hur fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas. Läs mer på respektive kommuns webbplats:

Checklista för ett säkert fyrverkeri

1. Kontrollera att allt är helt.

Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2. Ta god tid på dig.

Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3. Var nykter.

Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4. Använd bruksanvisningen.

Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen och hitta inte på egna lösningar.

5. Tumregel: håll inte pjäsen i handen.

Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.

6. Luta dig inte över. 

Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

7. Rätt avstånd. 

Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser, så följ alltid bruksanvisningen.

8. Vänta med att gå fram.

Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

9. Tänk på riskerna.

Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

10. Visa hänsyn.

Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Öppna sidomeny