Ett hus som brinner och två brandmän med en slang

Brandskyddsutbildning

Vår brandskyddsutbildning ger dig grundläggande kunskaper i hur och varför bränder uppstår samt vad du kan göra för att förebygga dem.

Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Utbildningen innehåller även en praktisk del där du får släcka en mindre brand med handbrandsläckare.

Vi identifierar också olika risker och hur ni kan förebygga dessa, samt ser över era rutiner. De kunskaper ni får under utbildningen kan vara avgörande om en olycka skulle inträffa.

Utbildningen bidrar till en säkrare arbetsplats med brandkunnig personal.

Innehåll

  • Brandteori - bränders uppkomst, brandförlopp, brandorsaker
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller, sprinkler etc.
  • Utrymning – utrymningsvägar, mänskligt beteende och agerande vid brand.
  • Larm - brandvarnare, automatiskt brandlarm, SOS 112
  • Den enskildes ansvar - lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Praktisk övning med handbrandsläckare

Målgrupp

Anställda inom kommunal verksamhet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Plats

Utbildningen genomförs i två steg.


Steg 1- är en webbaserad utbildning som du genomför på valfri plats där du har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Steg 2- är en praktisk utbildning som genomförs hos oss på räddningstjänsten, station Nyköping, Jägarhållet 1.

Tidsåtgång

Steg 1-webbaserad del, ca 30 min.

Steg 2-praktisk del, ca 2 timmar.

Max antal deltagare per utbildning

Steg 2-15 deltagare 

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Minst vart tredje år

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för kommunala verksamheter i Nyköpings kommun.

Kontakt för frågor

Ring oss på 0155-24 75 00 eller mejla raddningstjansten@nykoping.se

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny