Brottsförebyggande arbete

I Nyköpings kommun ingår ansvaret för det kommunalt brottsförebyggande arbetet inom ramen för Räddning och Säkerhet, som vår enhet heter i den kommunala organisationen.

Det kommunala brottsförebyggande arbetet bidrar bland annat till att:

  • minska de faktorer som skapar otrygghet på allmän plats.
  • minska antalet drog- och alkoholdebuter bland ungdomar.
  • minska antalet våldsbrott i offentliga miljöer.

Arbetet bedrivs i nära samarbete med polisen. Läs mer om arbetet på Nyköpings kommuns webbplats.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny