Barn och skola

Att utbilda barn och ungdomar är ett viktigt uppdrag för oss och varje år träffar vi över 2 000 skolelever genom Skolans säkerhetsdagar. Att från tidig ålder bli medveten om risker och hur man hanterar dem är en billig försäkring!