Stora torget

Gator och torg

Under vintern underhåller Nyköpings kommun vägar och gator genom att röja undan och forsla bort snö och genom att halkbekämpa. När snön försvunnit startar sandsopningen.

 Vem ansvarar för vägen?

  • Kommunen vinterunderhåller gator och cykelvägar, övergångställen och busshållplatser i de centrala delarna av Nyköping, med undantag för vissa delar som ligger under Trafikverket.
  • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna.
  • Trafikverket ansvarar generellt för vinterunderhåll på länsvägar och genomfartsvägar. I områden utanför tätorten sköts väghållningen av vägföreningar. 

Jag vill göra en felanmälan

Läs mer om

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter