Trafiksäkerhet

På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar med trafiksäkerhet på kommunens gator och vägar.

Nyköpings kommun arbetar långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Arbetet grundar sig på nollvisionen som innebär att inga personer ska omkomma eller skadas svårt i trafiken.

I tätorten Nyköping är dödsolyckor ovanliga och ett fåtal olyckor med svåra skador inträffar varje år. Men för att uppnå nollvisionen jobbar kommunen i huvudsak med följande åtgärder:

  • Anpassa hastighetsgränserna i tätorten.
  • Bygga ut och förbättra cykelvägnätet.
  • Förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder

Informations- och utbildningsåtgärder

Kontaktpersoner vid skolor genomför lokala utbildningsinsatser under året.
Skolans säkerhetsdagar för sexåringar arrangeras varje år i maj månad, tillsammans med bland annat Räddningstjänsten. Information om säker cykel och cykelhjälm för elever i årskurs fem genomförs på våren i samarbete med NTF Sörmland. I september arrangeras säkerhetsdagar för elever i årskurs sju.

Nya hastighetsgränser

Nya hastighetsgränser har införts på flera håll i Nyköping. Hastighetsgränserna är en del i omskyltningen som bygger på hastighetsutredningen "Rätt fart i Nyköping" . Den grundar sig på handboken "Rätt fart i Staden" som är utgiven av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting. De nya hastighetsgränserna anpassas till 30, 40 och 60 kilometer per timme.

Samarbeten

Kommunen samarbetar med flera olika organisationer i trafiksäkerhetsfrågor bland annat NTF Sörmland, Trafikverket och Region Mälardalen.

Respektera Trafikreglerna

Det är viktigt att vi tillsammans respekterar de trafikregler som gäller och visar hänsyn när vi är i trafiken. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken som gäller i trafiken.

Ansök om vägvisning 

Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga.

I vår e-tjänst kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning till ditt företag, serviceanläggning, ort, sevärdhet, arrangemang eller liknande uppsatt vid en kommunal väg. 

Kontakta oss

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny