Trafik - Vägvisning - Ansökan om vägmärke

Vägvisning är till för dem som inte hittar. Man måste ha tid att läsa och förstå skyltarna och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna. Det får inte finnas för många skyltar på samma ställe, och de ska vara konsekventa och lättbegripliga. Generellt gäller att kommunen inte ger tillstånd för att skylta vägvisning till enskilda företag på kommunal mark. Vägvisning beviljas främst till allmänna inrättningar, geografiska områden, verksamhetsområden och större målpunkter.  

I denna e-tjänst kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning uppsatt vid en kommunal väg. 

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post tekniska.divisionen@nykoping.se eller ringa 0155-24 88 00 för att få en blankett.