Parkeringstillstånd

I Nyköping finns det tre olika sorters parkeringstillstånd som kan utfärdas för olika ändamål. 

Vad söker du för typ av parkeringstillstånd?

Läs mer om de olika parkeringstillstånden genom att klicka på länkarna nedan: 

Boendeparkering

Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för att få parkera på anvisade boendeparkeringsplatser inom ett av tre parkeringsområden i upp till sju dygn i följd. 

Parkeringstillståndet är kostnadsfritt men ska kombineras med giltig digital boendebiljett som kan köpas i särskilda parkeringsautomater. Du kan också köpa en boendebiljett via någon av kommunens upphandlade leverantörer Easy Park och Parkster genom att ange zonkod 15520. Kostnaden för boendebiljetten är för närvarande 300 kronor per månad. 

Giltigt tillstånd ska placeras i vindrutans främre vänstra del, väl synligt för kontroll utifrån.

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd genom e-tjänst eller genom att skicka in en blankett. 

Ansök om boendeparkering 

Handläggningstiden är tre veckor från dess att en komplett ansökan inkommit.

Kriterier för boendeparkeringstillstånd:

 • Att du är folkbokförd i ett av de tre parkeringsområdena där du ansöker om boendeparkering, alternativt att ansökan kompletteras med en kopia på ditt hyresavtal/köpekontrakt om du hyr eller äger en bostad i ett av områdena utan att vara folkbokförd på adressen.
 • Att du står som registrerad ägare till det fordon som ansökan avser.
 • Om du har tjänstebil/förmånsbil måste ansökan kompletteras med ett intyg frånarbetsgivaren som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat. Använd blanketten: Förmånsbil - Intyg gällande tillstånd för boendeparkering
 • Om du har leasingbil behöver ansökan kompletteras med uppgifter som styrker detta.
 • Om du tillfälligt lånar eller hyr ett fordon under minst 30 dagar sammanhängande av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon vid exempelvis en skada kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Använd e-tjänsten eller blanketten: Intyg om utlåning av bil. Tillståndet är tillfälligt och du kan endast få ett tillstånd för lånebil/hyrbil per kalenderår för en begränsad period på maximalt 90 dagar. Tillstånd medges inte för lån/hyrning av annan privatpersons fordon. Om du vid fordonsbytet har en giltig boendebiljett som du köpt via Easypark eller Parkster kan du ändra ditt registreringsnummer via appen. Om din boendeparkering är köpt i parkeringsautomat går det inte att byta registreringsnummer. Du måste då köpa en ny digital boendebiljett för att din parkering ska vara giltig.

Boendeparkeringstillstånd utfärdas endast för följande fordonstyper:

 • Fyrhjulig moped klass I (Mopedbil)
 • Personbil ombyggd till traktor (A-traktor) med begränsad hastighet av högst 30 km/h
 • Personbil klass 1
 • Personbil klass 2 (Husbil)
 • Lätt lastbil
 • Lätt buss

Här hittar du fordonsdefinitionerna i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

När och hur får du parkera

 • Boendeparkeringen är uppdelad i områdena Centrum Nordväst (C NV), Centrum Sydväst (C SV) och Centrum Öst (C Ö).
 • Boendeparkeringstillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd med betald parkeringsavgift för boendeparkering.
 • Inom respektive område får endast parkeringsplatser avsedda för boendeparkering användas. Dessa är uppmärkta med vägmärke ”Boende”. Parkeringsplats på boendeparkering kan inte garanteras eller reserveras.
 • Vissa gator har parkeringsförbud på onsdagar. Det är då tillåtet att parkera på andra sidan av gatan. Se skyltning på platsen.
 • Innehavare av komplett parkeringsbevis för boendeparkering är skyldig att ha viss uppsikt över sitt fordon och ta reda på tillfälliga begränsningar inom det angivna parkeringsområdet, exempelvis rörande renhållningsarbete och snöröjning.

Övrig information

 • Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsböter.
 • Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
 • Sökande ansvarar själv för att ansöka om förnyat boendeparkeringstillstånd
 • Om du vill upphöra med boendeparkering ska tillståndet lämnas tillbaka till Tekniska Divisionen.
 • Vi beviljar endast två tillstånd per person

Parkeringsautomater där du kan köpa digital boendebiljett

 • Fruängsgatan 9
 • Fruängsgatan 56
 • Fruängsgatan 62
 • Bagaregatan 63 (Tingshusplatsen)
 • Borgaregatan 6
 • Västra Trädgårdsgatan 25
 • S:t Annegatan 13
 • S:t Annegatan/Forsgränd
 • Östra Kyrkogatan 46
 • Tullporten 8, Tullportsgatan 14
 • Ståthållaren, Tullportsgatan
 • Sågaren 9, Västra Trädgårdsgatan 50
 • Järnvägsgatan 1 (Vipsgrillsparkeringen, 2 automater)
 • Östra Promenaden 7
 • S:T Annegatan/Forsgränd
 • Västra Trädgårdsgatan 5
 • Östra Bergsgatan 33 / Krokvägen
 • Östra Bergsgatan 14 / Stackebergsgatan 16-18
 • Allhelgonavägen 10
 • Allhelgonavägen 16

Nyttoparkering

Tillstånd för nyttoparkering ger dig som parkerar i tjänsten möjlighet att kunna utnyttja kommunala parkeringar vid tjänsteärenden och tillfälliga arbetsplatser inom Nyköpings kommun.

Nyttoparkeringstillståndet är till för dig som använder bilen i yrket och har extra stort behov av att:

 • Komma nära ditt mål med serviceutrustad bil.
 • Utföra ett stort antal godstransporter med tidskrävande i- och urlastning.
 • Komma nära ditt mål i ditt arbete inom vårdsektorn, hemsjukvården eller hemtjänsten.

Du får inte tillstånd för:

 • Transport av dig eller någon annan.
 • Kundbesök.
 • Parkering vid egen arbetsplats.
 • Snabba leveranser till exempel paketbud eller pizzaleveranser.
 • Tunga lastbilar eller bussar.

Följande gäller för tillståndet:

 • Nyttotillståndet ger tillåtelse att parkera på kommunens allmänna, avgiftsfria och avgiftsbelagda parkeringsplatser helgfri måndag-lördag klockan 06-18. Undantag kan göras för sjuk- och hälsovården. Då kan parkering beviljas för alla dagar kl. 00-24. 
 • Med ett nyttotillstånd får du parkera i högst tre timmar i sträck, vid varje parkeringstillfälle. Tiden gäller även på p-platser med kortare tid angiven.
 • Nyttotillståndet ska i original placeras så att det är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.
 • Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon åt gången, men får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.  
 • Tillståndet innebär inte att parkeringsplats garanteras eller reserveras.
 • Om tillståndet missbrukas kan det komma att återkallas.
 • Stulet eller borttappat tillstånd ersätts inte.

Tillståndet gäller inte där det är:

 • Förbjudet att stanna eller parkera.
 • Gångfartsområde eller gågata.
 • Gång och cykelväg.
 • Huvudled.
 • Vändplats
 • Parkering för rörelsehindrade
 • Handikapplats
 • Lastplats
 • Taxiplats
 • Busshållplats

Tillståndet som utfärdas av Tekniska divisionen kostar 3500 kronor inklusive moms per kalenderår.

Du ansöker om nyttoparkeringstillstånd genom e-tjänst eller genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Handläggningstiden för ansökan är tre veckor från dess att en komplett ansökan inkommit.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan gå så långt kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.  

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Samhällsbetalda resor.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Nyköpings kommun gör en bedömning av din ansökan. Bedömningen utgår från handboken "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" som Sveriges kommuner och regioner har gett ut. Den beskriver vilka som är berättigade till parkeringstillståndet.

Handläggningstiden för ansökan av parkeringstillståndet är minst tre veckor.

Vid eventuella frågor gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade kontakta Kundservice.
Tel: 0155-24 80 80
E-post: kundservice@nykoping.se

Bra att veta om parkeringstillstånd

 • Till ansökan om parkeringstillståndet ska läkaren skriva hur många meter du kan gå på plan mark, med eller utan hjälpmedel.
 • Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år, om läkaren anger att ditt funktionshinder kommer att bestå i mer än två år.
 • Du som har ett kortvarigt rörelsehinder - sex månader eller mindre - kan inte få parkeringstillståndet.
 • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
 • Om du vill förnya parkeringstillståndet skickar du en ny ansökan. Kommunen gör då en ny prövning. Att du haft tillstånd tidigare innebär inte att din nya ansökan automatiskt beviljas.
 • Parkeringstillståndet gäller endast på allmänna platser som gator, vägar och offentliga parkeringsplatser som tillhör kommunen.
 • Tillståndet är giltigt i hela landet, men lokala trafikregler gäller.  
 • Borttappat kort måste först anmälas till polisen innan ett nytt parkeringstillstånd kan utfärdas.
 • Det kostar inget att ansöka om parkeringstillstånd. 

Här hittar du en en karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny