Trafik - Ansökan om boendeparkering

Du som bor i centrala Nyköping kan ansöka om boendeparkeringstillstånd för att få parkera på anvisade boendeparkeringsplatser, upp till sju dygn i följd.

Här kan du läsa mer om boendeparkering och vilka taxor som gäller. 

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.