Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt. Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Här kan du läsa om några enkla åtgärder som kan rädda liv.

Den växtlighet som hör till tomtmarken ska hållas innanför tomtgräns. Annars riskerar den att skymma sikten eller framkomligheten för trafikanter.

Utfart mot gata

Utfart mot gata

Vid en utfart ska växtligheten inte vara högre än 80 centimeter och det ska vara fri sikt på minst 2,5 meter från utfarten. Se bild ovan. 

Hörntomt

Hörntomt

Växtligheten på en hörntomt intill en väg ska inte vara högre än 80 centimeter som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll. Se bild ovan.

Tomt intill gata

gångbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. 

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana, minst 2,7 meter
  • Över cykelbana, minst 3,5 meter
  • Över körbana, minst 4,7 meter

Att tänka på vid nyplantering

Redan vid planteringstillfället kan du tänka på trädens och buskarna utveckling om några år framåt. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen och häckplantor minst 60 centimeter.

På plantskolan kan du få råd inför en plantering. 

Öppna sidomeny