Kommunala parkeringen Sågaren upphör

Den allmänna kommunala parkering Sågaren vid Västra Trädgårdsgatan 50 upphör den sista december 2023. Möjlighet att köpa boendebiljett upphör sista november 2023. Här hittar du information om förändringen. 

Marken är sedan 2019 såld till Björnbäckens fastighet AB. De planerar i
framtiden att utveckla platsen i enlighet med detaljplan som tillåter bostäder
och kontor. Från den första januari 2024 planerar de att ta över parkeringen.
Den allmänna kommunala parkeringen kommer därför att upphöra.

Återvinningsstationen som finns på Sågaren blir kvar till dess att exploatören
börjar bygga.

Den kommunala parkeringen Sågaren upphör sista december 2023

Möjlighet att köpa boendebiljett i automaten vid Sågaren upphör den sista
november 2023. Har du redan en giltig boendebiljett gäller den som längst
fram till sista december 2023.

Du som har boendeparkeringstillstånd hänvisas efter det datumet till övriga
boendeparkeringar inom området Nordväst. Biljett köper du i någon av de
andra automaterna i området eller via apparna. Se karta.

Här kan du läsa mer om boendeparkeringstillstånd.

Kontakta oss

Detaljplan och försäljningen


Fredrik Gustafsson,

mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsenheten
Via 0155-24 80 00, eller epost:
mex@nykoping.se

Björnbäckens fastighet AB
Epost: info@bjornfast.se

Kommunala parkeringar, boendetillstånd

Kommunservice,
Tekniska divisionen
0155-24 88 00, eller epost:
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny