Synpunkter eller klagomål på verksamheten

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens förskole- eller skolverksamhet? Då vill vi veta det, så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

Så här gör du om du vill lämna in klagomål eller synpunkter

  1. Kontakta personalen

Har du en synpunkt eller ett klagomål på något i förskoleklassen, fritidshemmet eller skolan kan du i första hand vända dig direkt till personalen. Kontakta till exempel förskollärare, ansvarig klasslärare/mentor eller ansvarig pedagog på fritids.

Om du upplever att du inte får gehör för dina synpunkter kan du gå vidare och kontakta skolledningen.

  1. Kontakta skolledningen

Om du inte tycker att du får gehör från personalen i berörd verksamhet kan du gå vidare till rektor/biträdande rektor med din synpunkt eller ditt klagomål. Kontaktuppgifter hittar du på varje skolas webbplats, längst ner på sidan under rubriken Kontakta oss.

Om du inte är nöjd med det svar du får från skolledningen kan du kontakta huvudmannen för verksamheten, division Utbildning.

  1. Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd efter att ha pratat med skolledningen kan du vända dig till huvudmannen, som har det övergripande ansvaret för kommunens utbildning. Nyköpings kommun har en e-tjänst där du på ett enkelt sätt kan lämna ditt klagomål eller din synpunkt. Du kan också kontakta huvudmannen vid brev, e-post eller telefonsamtal.

Detta händer med ditt klagomål

Ditt klagomål skickas till skol- och fritidsförvaltningen där det registreras och behandlas. Senast tre veckor efter att vi har tagit emot ditt ärende ska du ha fått ditt svar.

Vi kommer att använda ditt ärende som en del i vårt förbättringsarbete. Du kan vara anonym, men för att få personligt svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

  1. Anmälan till Skolinspektionen

Om du efter att ha kontaktat huvudmannen för berörd verksamhet fortfarande upplever att du inte får gehör för dina synpunkter, eller är missnöjd med de åtgärder som vidtagits med anledning av ditt klagomål, kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Fristående verksamheter

Fristående förskolor och skolor har egna rutiner och vi ber dig kontakta den skola det gäller.

Öppna sidomeny

Nyheter