Skolsköterska

Underrubrik saknas

Skolsköterskornas uppgift är att vara till stöd och hjälp i barns och ungdomars utveckling genom skolåren.

  • Hälsobesök
  • Mottagningsverksamhet inklusive enklare sjukvårdande uppgifter
  • Elevhälsa
  • Vaccinationer
  • Medicinsk studie– och yrkesvägledning
  • Frågor med anknytning till elevernas arbetsmiljö
  • Hälsopedagogik

Skolhälsan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa barn och ungdomar med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium.

Specialkost

Har du behov av specialkost? Då ansöker du om det hos skolsköterskan.

Kontakta oss

Alpha

Carolin Malmkvist
073-412 13 92 
carolin.malmkvist@nykoping.se

Hanna Eriksson Romell
073-773 70 67
hanna.eriksson.romell@nykoping.se

 

 

Omega

Sara Ekström
073-773 79 20 
sara.ekstrom@nykoping.se

 

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny