Så här arbetar vi

Lokalerna på Nyköpings högstadium är byggda för att du som elev ska bli sedd och för att du ska se att det finns närvarande vuxna i din närhet. Du ska alltid känna att dörren står öppen för dig och dina funderingar. 

Personalen på Nyköpings högstadium har mångårig erfarenhet av arbete mot mobbing och utanförskap. Konflikter eller kränkande behandling elever emellan eller med personal tar vi tag i direkt.

Så här arbetar vi mot mobbing och trakasserier

När en elev blivit utsatt för mobbing eller traksserier ligger ansvaret hos elevens lärare. Läraren samlar information om vad som hänt och tillsammans med en kollega från elevhälsogruppen samtalar läraren med mobbaren och den som blivit utsatt. Läraren skriver ned allt som sägs och ansvarar för att informera berörda föräldrar och övriga lärare. Uppföljning sker inom en vecka.

Om en medarbetare misstänks för kränkning av en elev eller en elev misstänks för kränkning av personal, ansvarar rektorerna för att göra en utredning. Utredningen dokumenteras och vid varje enskilt fall görs en bedömning av hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till socialtjänsten och/eller polisen ska göras.

Om du blir trakasserad eller ser någon bli utsatt

Du kan komma till vem som helst av oss i personalen om du tycker att någon verkar vara utanför eller blir mobbad. Vi har tystnadsplikt.

Öppna sidomeny