Allergier på skolan

Vår skola är en plats för alla att vistas och utvecklas i och vi tar hänsyn till varandra.

 

Det finns många som är allergiska eller överkänsliga mot olika dofter och produkter. Nöt- och parfymallergi tillhör de vanligaste allergierna, därför vill vi att våra offentliga utrymmen hålls helt nöt- och parfymfria.

Var även uppmärksam på specifika allergier som finns i skolan och respektera de anvisningar som finns gällande användning av vissa livsmedel eller produkter. Respektera även det rökförbud som gäller inom skolans område.

Genom att upplysa om detta vill vi öka förståelsen kring allergier och överkänslighet.

Öppna sidomeny