PRAO - praktik i grundskolan

Praktisk arbetslivsorientering, PRAO, är obligatoriskt i grundskolan. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. 

Prao står för praktiskarbetslivsorientering och sker i grundskolan. Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är PRAO den första riktiga kontakten med ett företag och därför en upplevelse som i hög grad kan påverka deras framtida val och syn på yrkeslivet.

För oss är det viktigt att det blir en jämlik prao, alla ska skapas förutsättning till att få en bra praoplats. Under tiden på högstadiet kommer eleven att ha prao under 2 veckor. Ett tillfälle i 8an och ett i 9an. Med detta får eleven inblick i olika branscher.

Öppna sidomeny