PRAO - arbetsgivare/arbetsställe

Var befinner sig era framtida medarbetare idag? Många av dem sitter förmodligen i ett klassrum i grundskolan. Prao är en möjlighet för dig som arbetsgivare att på ett konkret sätt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen – samtidigt som ni stärker det egna varumärket. Var med och påverka unga idag.

Med er hjälp kan vi få unga att hitta rätt spår mot yrkeslivet.

Under praoperioden är det bra om eleven får uppleva olika delar av er verksamhet. Försök gärna ge eleven en förståelse för de krafter som driver företag och företagande eller er verksamhet, med er arbetsplats som exempel.


Tre skäl till att ta emot en PRAO-elev

  1. Genom att ta emot PRAO elever så erbjuds du en fantastisk möjlighet att möta blivande medarbetare, kollegor och beslutsfattare.

  2. PRAO-elever kan vara er framtida rekryteringsbas eller en blivande semestervikarie.

  3. Genom att visa eleverna vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden stärker du din egen och regionens kompetensförsörjning. 

Vill du ta emot en praoelev?

Mejla praktikplats@nykoping.se

PRAO-eleven får med sig ett häfte med frågor att ställa till sin praoplats. Här hittar du häftet.

Omdömesblankett:

Efter avslutad PRAO-period önskar vi att ni fyller i ett omdöme för eleven. Omdömesblanketten finns här.

FAQ

Hur lång får en arbetsdag vara?

Minst 6tim/dag, max 8tim/dag.

Är eleven försäkrad?

Ja, eleven är försäkrad via skolan.

Var ska vi meddela om en elev inte dyker upp?

I Praktikportalen Matchanu finns uppgifter på vem du ska ta kontakt med. Mentor eller Studie- och yrkesvägledare.

Hur vet jag vem som kommer?

Du som arbetsställe kommer att få ett mejl med information om vilken/vilka elever som kommer till er. Du kan också se i Matcha vem du blivit matchad med, eleven kommer också veckan innan prao ta kontakt med dig via telefon , sms eller mejl.

Öppna sidomeny