Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Denna plan ska beskriva skolans arbete med att främja elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Diskrimineringslagen ställer krav på skolan att upprätta en plan mot diskriminering, medan skollagen ställer krav på skolan att upprätta en plan mot kränkande behandling.

Nyköpings högstadiums plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling innehåller båda dessa planer. Planen beskriver skolans främjande och förebyggande arbete kring diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 

Öppna sidomeny