Studie- och yrkesvägledning

Det är bra att tidigt börja fundera över vad du vill göra i framtiden, hur du är som människa och vilka möjligheter du har att kombinera det du vill med det som finns att välja. 

Grundskoleutbildningen ligger som grund för fortsatt utbildning. Vi arbetar för att utbildningen ska utformas så att den bidrar till din personliga utveckling. Den ska också förbereda dig för aktiva livsval gällande gymnasium, vidare utbildning och arbete. Detta ingår i skolans alla ämnen och alla som jobbar på skolan deltar i arbetet. Detta kallas för studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledare är personer som är anställda för att hjälpa dig. Till oss är du alltid välkommen med dina frågor och funderingar!

Skolans mål med verksamheten är att varje elev

  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning
  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Mer information

Sök gymnasieprogram

Kontakta oss

Alpha/Omega

Katarina Hallberg 
070-149 28 65
katarina.hallberg@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny