Trivsel och trygghet

Vår målsättning är att du som elev ska längta till skolan. Varje dag. Att du känner dig trygg i vardagen på skolan är nödvändigt för att du ska klara av skolarbetet. Trygga elever lär bäst!