Kvalitetssäkring i föreningar

Alla föreningar som får bidrag från Nyköpings kommun måste ha ett levande kvalitetssäkringsarbete. Kvalitetsarbetet ska föreningen redovisa i en kvalitetssäkring, som ett separat policydokument eller som ett avsnitt i verksamhetsberättelsen. Idrottsföreningar måste dessutom vaccineras mot doping för att få föreningsbidrag eftersom det är nolltolerans mot doping.

Värdegrundsarbetet berör alla

Vårt samhälle bygger på demokrati och att ideella föreningar har demokratiska värderingar i sin grund. Ett värdegrundsarbete berör alla – både de mest aktiva, ledarna, personer med ansvarsposter, styrelse och sådana som bara tar del av en del av föreningens aktiviteter.

Barn är extra skyddsvärda och ställer högre krav på vuxna att ha tänkt igenom hur vi agerar med och lyssnar till barn. Läs om barnkonventionen hos Barnombudsmannen.

Skulle ni få kännedom eller en misstanke om att en förening bryter mot er värdegrund kan ni titta på våran ärendehanteringsmodell som Nyköpings Kommun har tagit fram tillsammans med RF-SISU Sörmland. 

I dokumentet finns exempel på en ärendehanteringsmodell med tillhörande handledning. Här finns också olika verktyg att använda vid bedömning av ett föreningsärende. Se dessa hjälpmedel som ett stöd – för det vi vill åstadkomma är: 

 • En hjälp att säkerställa att de egna riktlinjerna för föreningsstöd efterföljs samt att säkerställa en korrekt hantering – om något bryter mot desamma.
 • En hjälp att stärka den viktiga samverkan mellan kommun-förening-förbund och att sortera ut rollerna mellan de tre.
 • En hjälp för att nå målet om en trygg och inkluderande föreningsmiljö för alla.

Klicka här för att komma till ärendehanteringsmodellen. 

Mål för ett hållbart samhälle

Tillsammans jobbar vi alla för att nå de 17 globala målen i Agenda 2030. Genom er förenings kvalitetsarbete kan ni hjälpa till att jobba för ett hållbart samhälle där ni verkar. På webbsidan globalamalen.se kan man under varje globalt mål få många bra konkreta tips på vad du kan göra för att jobba för de globala målen.

Ett steg i ett hållbart samhälle är att jobba med hållbara arrangemang. Är du arrangör får du gärna använda Nyköpings Arenors checklista för hållbara arrangemang som finns på nykopingsguiden.se

Vaccination mot doping

Det är nolltolerans mot doping i Nyköpings föreningsliv. Från och med hösten 2017 är riksidrottsförbundets preventions- och åtgärdspaket "Vaccination mot doping" en förutsättning för att få föreningsbidrag för idrottssklubbar. Läs mer om kraven på vaccination mot doping.

Hjälp att jobba med kvalitetssäkring i föreningen

Nyköpings kommun har tagit fram ett diskussionsunderlag för hjälp till föreningar att diskutera föreningens värdegrund, för att sedan kunna skriva ner viktiga slutsatser i till exempel ett policydokument. Det är inte ett krav att man har ett stort policydokument, utan man kan som mindre förening ha en stående punkt om kvalitetssäkring i verksamhetsberättelsen eller verksamhetsplanen. För att hålla frågorna levande behöver föreningen ta upp frågorna till diskussion minst en gång om året.

I diskussionsunderlaget lyfter vi upp olika teman under tre huvudområden med olika teman:

Bemötande

 • Öppen för alla
 • En förening fri från våld
 • Sexuella trakasserier och sexuella övergrepp
 • Mobbning
 • Fair play samt vett och etikett

ANDTS 

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Dopning
 • Tobak
 • Spel

Samhällsansvar 

 • Miljö och Klimat
 • Trafiksäkerhet
Varje tema har en introduktionstext, frågor att diskutera och material att fördjupa sig i. Dessutom är de globala målen i Agenda 2030 kopplade till varje tema i diskussionsunderlaget. Förhoppningsvis ökar möjligheten för er att se att ni bidrar till ett hållbart samhälle, inte bara för er egen skull utan även i ett större perspektiv. Sist i dokumentet lyfts frågor om hur vi lever vi upp till vår värdegrund, hur värdegrunden kan hållas aktuellt och hur man gör värdegrunden känd i föreningen.
 
Dessutom finns länkar till kunskapskällor och information vart man kan fördjupa sig inom de olika ämnesområdena. Det finns också länkar till fantastiskt gratis utbildningsmaterial som Trygg idrottTrygga mötenLedare som lyssnarStopp - min kropp! och Det nya landet och många andra vägledningsmaterial.

Dokumentet är till för att inspireras och ger möjlighet till fördjupning i viktiga kvalitetsfrågor.
 
Diskussionsfrågorna som ni kan lyfta på medlemsmöten, ledarträffar eller årsmöten är en hjälp att se vad som är just er förenings angelägna frågor.
 
Exempel på frågor:
 • Är vår förening öppen för alla? Förtydliga och utveckla
 • Arbetar vi förebyggande mot mobbning idag? Om ja – i så fall hur? Om inte – hur kan vi göra det?
 • Arbetar vi förebyggande mot alkohol idag?
 • Vad och hur gör vi om vi får reda på att minderåriga använder kosttillskott och energidrycker i vår verksamhet?
 • Hur kan vi spara på el i vår verksamhet?
 • Hur kan vi bidra till en socialt hållbar värld?
 • Vad innebär hållbar konsumtion för oss?

Kvalitetssäkring i föreningar    

Föreningsträffar om Kvalitet i föreningslivet

1. Hur kan min förening bidra till ett miljömässigt hållbart samhälle? 

Karin Sundby & Anna Bergström inspirerade till att göra hållbara val, och vad det innebär i praktiken. Inspirerande frågor som hur kan vår förening bidra till hållbarhetsarbetet? Vad kan min förening få ut av hållbarhetsarbetet? diskuterades. Kommunens miljö - och hållbarhetsstrateg Maria Brantö var med. 

2. Hur kan min förening bidra till ett socialt hållbart samhälle?

Maria Rooth, före detta ishockeyspelare, föreläsde om sin karriär med fokus på hur föreningslivet kan vara en aktör i att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle för både kvinnor och män. Maria deltog under åren 1998–2006 i det svenska olympiska damishockeylandslaget, har tre amerikanska collagemästerskapsvinster i bagaget, samt fyra svenska mästerskap.

3. Ett hållbart kvalitetsarbete

Den tredje och sista tematräffen 2021 om kvalitet bestod av en sammanfattning från tidigare föreläsningar. Vi fokuserade på hållbarhetsarbete generellt och specifikt frågan om hur man kan gå vidare i arbetet för en bra kvalitet i föreningslivet i Nyköping och Oxelösund.

Vi fokuserade på praktiska exempel och inspiration från några föreningar som kommit långt i sitt kvalitetsarbete. I slutet på föreningsträffen fick föreningarna som deltog fördjupa sig i olika diskussionsfrågor och tillsamans dela erfaranheter mellan varandra.

4. Social hållbarhet - Tema inkludering

Våren 2022 fokuserade vi på inkludering. Är min förening öppen för alla idag? Hur kan vi aktivt arbeta för en inkludering som gäller alla? Med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna innehöll föreningsträffen tre kortare föreläsningar, samt en paneldiskussion. 

Hur kan min förening bidra till en ökad inkludering? Gästföreläsare var Patrik Forslin som är verksamhetschef på BOSSE Stockholm, Nenne Thorin Ljung verksamhetschef på Ung Kraft i Nyköping och Jeremias Varas Ruiz som arbetar som integrationssamordnare i Nyköpings Kommun. Till paneldiskussionen tillkom föreningsaktiva inom Nyköping och Oxelösund.

§ I diskrimineringslagen finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Önskar ni se inspelningen av träffarna kontakta oss på forening@nykoping.se

Kontakta oss

Nyköpings Arenor Fritid

Rosvalla
Idrottsvägen 12
611 62 Nyköping

forening@nykoping.se

Kundservice

Öppet vardagar kl 09.00-16.00
0155-24 80 80

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny