Förslag på besparingar inom skolan

Skolan har sparkrav och skolledningen ser över flera förslag på besparingar. Information har gått ut till vårdnadshavare. 

Nyköpings högstadium har ett underskott och måste anpassa sin verksamhet. Anledningar till underskottet är bland annat minskade statsbidrag och ökade kostnader, exempelvis för måltider och pensioner. Det tillsammans med minskade elevkullar gör att organisationen behöver anpassas.

-    Det är färre antal elever i årskullarna just nu och med anledning av att det finns flera högstadieskolor i Nyköping så fördelas eleverna ut på totalen. Det betyder att vi i nuläget står med för stora lokaler och behöver anpassa personalstyrkan efter det elevunderlag vi har. Vi är en kommunal skola och måste alltid ha lite överkapacitet för att med kort varsel kunna ta emot elever av olika anledningar. Utmaningen är att i nuläget ha en lagom stor kostym. Vi ser framöver att elevkullarna kommer att öka, men kan med exakthet inte säga hur många som kommer att gå hos oss, säger Tina Johansson, rektor.

Förslag på anpassningar är bland annat: 
•    slå ihop klasser med anledning av ett minskat elevunderlag
•    pausa förberedelseklassen och minska studiehandledningen eftersom inga nyanlända kommer i nuläget
•    se över caféerna på Alpha och Omega. Caféerna är en viktig verksamhet där eleverna mycket billigt kan köpa sig en macka om man missat frukosten samt att det finns vuxna att prata med. Det är bemanningen som ses över.
•    skolledningen har minskat med en person

Arbetet följer en tydlig process och sker tillsammans med personal, HR och fackliga organisationer. 

-    Inga beslut är ännu tagna och vår högsta prioritet är alltid bra undervisning och trygghet för eleverna. Vi vill vara tydliga med att ingen tillsvidare anställd lärare kommer att bli av med jobbet. Vi kommer fortfarande att ha en mycket hög lärartäthet, många vuxna per elev och en väl utbyggd elevhälsa med trygghetsteam, förklarar Tina Johansson. 

Information har gått ut till vårdnadshavare. Läs även nyhet på nykoping.se om division utbildnings ekonomiska situation.