Ledighetsansökan

Här får du information om ledighetsansökan. Vid ledighet ansvarar du själv för att ta igen det skolarbete som du missat.

 

Ansökan om ledighet ska göras i god tid i skolplattformen Schoolsoft.

Vi rekommenderar dig att utnyttja de i förväg inplanerade loven. Ytterligare ledighet under terminerna kan vara negativt för såväl dig och dina studier, som för lärarens och övriga klassens planering.

Om du behöver vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan din mentor bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår. Om särskilda skäl finns kan rektor bevilja längre ledighet.

Öppna sidomeny