Elevhälsan

Elevhälsan på skolan utgör en del i det skyddsnät som ska fånga upp och hjälpa elever med hälsoproblem och andra behov av särskilt stöd.

Enligt Skolverket ska det för elever i skolan finnas elevhälsa. För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. 

Vi inom elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja dig som elev i din utveckling mot utbildningens mål.

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss om du har bekymmer - kroppsligt eller själsligt, eller har funderingar i allmänhet kring olika livsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Vi har även tre trygghetscoacher som arbetar på Nyköpings gymnasium. Kontaktuppgifter till dem hittar du längre ner på denna sida.

Länk till skolans Likabehandlingsplan

Extra stöd i skolarbetet

Vår målsättning är att alla elever ska kunna följa den ordinarie undervisningen med rätt stöd. Du kan ha rätt till extra stöd om du eller dina lärare befarar att du inte når målen eller att du känner att du är i behov av extrahjälp i skolan.

Om du behöver stöd för att klara dina studier hos oss kontakta din skolledare. Skolan tillsammans med elev och vårdnadshavare arbetar då fram ett upplägg för det extra stödet och ibland kan det bli aktuellt med ett åtgärdsprogram. 

Vad får jag för stöd?

Stödet ges i första hand i den vanliga undervisningssituationen men kan också ges i en särskild undervisningsgrupp.

Extra anpassningar kan exempelvis vara stöd av en speciallärare och/eller specialpedagog, tillgång till bärbar dator med särskilda stödprogram eller extra tid vid provskrivningar och liknande.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa i den kommunala skolan.

Stöd och hjälp

Det finns flera aktörer som kan hjälpa till vid olika behov. Detta är några exempel. Gå in på hemsidorna för mer information.

Nyköpings ungdomsmottagning

 

www.umo.se

Unga relationer

www.ungarelationer.se

Koll på soc

www.kollpasoc.se

Under kevlaret

www.underkevlaret.se

Kärleken är fri

www.karlekenarfri.se

Jag vill veta

www.jagvillveta.se

Barnens rätt i samhället

www.bris.se

Killar.se

www.killar.se

 

Kontakta oss

Trygghetscoacher

Margita "Maggan" Frost 
073- 773 78 67

Yama Cano Gonzales
073-149 39 92

Kontaktuppgifter till elevhälsan

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny