Om Nyköpings gymnasium

Vi hälsar dig varmt välkommen till Nyköpings gymnasium, den största gymnasieskolan i Nyköping! 

 

Vi har elva nationella program, varav sex är yrkesprogram. Vi har också fyra olika introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Hos oss arbetar över 275 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta dig att lyckas med dina studier utifrån dina förutsättningar.

Vi gör ditt val enkelt

Nyköpings gymnasium är en skola som präglas av mångfald och tolerans. Vår ambition är att utveckla dina kunskaper och förbereda dig för dina framtida utmaningar. Vi vill att du ska få möjlighet att ta ansvar för och kunna påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

Vi erbjuder dig en spännande miljö då vi bland annat:

 • är en certifierade FN-skola
 • vi har flera utbytesprojekt med andra skolor runt om i Europa
 • vi är ett riksidrottsgymnasium i kanot
 • vi erbjuder dig idrottsprofiler inom fotboll, orientering, handboll och innebandy

Vi är också mycket stolta över den unika karaktär som utmärker skolan. Här finns en mångfald av kulturer, ett aktivt arbete för internationalisering och respekt för varje individs värde.

Läs gärna mer om oss i vårt Magasin. 

Välkommen till oss du också! 

 

Vår verksamhet finns på flera olika platser i Nyköping – Gripen, Nico och Skavsta.

Program på Nyköpings gymnasium Gripen

 • Estetiskta programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Anpassade gymnasieskolan
 • Introduktionsprogrammen

Program på Nyköpings gymnasium Nico

 • Ekonomiprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Program på Nyköpings gymnasium Skavsta

 • Fordon- och transportprogrammet
 • Flygteknikprogrammet


Vi erbjuder dig

Som elev hos oss erbjuder vi dig bland annat:

 • elevmedverkan i form av elevråd, skolkonferens, elevskyddsombud och matråd, där du som elev har möjlighet att påverka din studiesituation.
 • en gedigen och erfaren elevhälsa. Här ingår skolsköterska, kurator och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolläkare och psykolog via Resursteamet. Elevhälsans arbete är främst förebyggande och hälsofrämjande och ska tillsammans med skolans personal skapa optimala förutsättningar för elevernas hälsa, lärande och trygghet.
 • ett hälsosamtal under ditt första läsår hos oss. Tänk på att överföring av information från grundskolan inte sker automatiskt.
 • studie- och yrkesvägledning när du vill prata om behörigheter och betyg, när du vill få information om vidare studier och yrken eller när du inte riktigt vet vad du vill göra i framtiden. Att känna sig själv, sina styrkor och intressen och ha koll på vilka möjligheter som finns gör att chansen till ett bra val ökar!
 • utvecklingssamtal en gång per termin. Respektive mentor bjuder in elever och föräldrar. (ett samtal/period).
Öppna sidomeny