Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig till gymnasiets nationella program. Här får du möjlighet att studera så du blir behörig att söka nationellt program, annan utbildning eller förberedas för arbetslivet. Våra kvalificerade heltidsmentorer jobbar tillsammans med dig för att skapa en individuellt utformad studieplan utifrån dina framtidsmål.

Vill du komma närmare arbetslivet gör du det främst genom våra fyra
yrkesintroduktionsinriktningar och ett eventuellt vuxenspår i slutet av din utbildning.

 

Under utbildningen får du hjälp med att knyta kontakter som du har nytta av i dina fortsatta studier eller när du ska skaffa ett jobb. Du får uppleva arbetslivet genom praktik och du får delta i spännande studiebesök och aktiviteter.

Nyköpings gymnasium erbjuder dig fyra olika introduktionsprogram.

Söker du till IM under pågående läsår? Ansökan hittar du här.

Mer information om IM

Individuellt alternativ - IMA

Individuellt alternativ vänder sig till dig som ännu inte är behörig till nationellt program eller Programinriktat val och söker en mer allmän inriktad utbildning.

Här läser du i första hand de grundskoleämnen du ännu inte har betyg i och utbildningen utformas individuellt efter dina behov och ditt mål. Undervisningen på individuellt alternativ sker i mindre grupper och utifrån dina individuella förutsättningar.

Intervju med Milad, tidigare elev på Introduktionsprogrammen, individuellt alternativ

Presentation – Individuellt alternativ Stegen

Stegen är en särskild grupp för dig som har diagnoser inom NPF-spektrat.
Stegen har sin egen heltidsmentor och sin egen SYV. Du hittar deras kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till Lena O´Connor, som är ansvarig skolchef för Stegen, längst ner på denna sida.

 

Yrkesintroduktion - IMY

Yrkesintroduktionen vänder sig till ungdomar som sanknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram och kanske redan från start känner att gymnasiebehörighet är svårt att nå eller inte ens är målet utan snarare att öka anställningsbarheten, att få sitt första arbete kopplat till just den specifika yrkesintroduktionen. Elever på IMY läser 500 - 800 gymnasiepoäng i yrkeskurser under en period om tre år. Du läser också engelska, svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundskolenivå eller gymnasienivå. Möjligheten att komplettera den individuella studieplanen med andra grundskolämnen för att nå behörghet till nationellt yrkesprogram finns också. Målet är att du som elev är ute på praktik 2 - 3  dagar i veckan.

Upplägget för vår yrkesintroduktion följer Skolverkets föreslagna yrkesintroduktionspaket tillsammans med arbetspraktik.

Nyköpings gymnasium erbjuder Yrkesintroduktion inom följande inriktningar:

  • IMYBF - Barn och fritid.
  • IMYVO - Vård och omsorg, inriktning vårdbiträde.

Språkintroduktion - IMS

Syftet med Språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med fokus på det svenska språket, vilket möjliggör för dem att gå vidare till gymnasieskolans nationella program eller till annan utbildning.

  • Språkintroduktion är till för ungdomar från 16 år, som är nyanlända i Sverige. 
  • Alla elever läser svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vi erbjuder också övriga grundskoleämnen för att nå behörighet till nationellt program på gymnasiet.
  • Vi erbjuder de ämnen du behöver för att klara av dina fortsatta studier på nationellt program eller på vuxenutbildningen. Hos oss utvecklar du dina kunskaper i svenska språket i alla ämnesstudier.
  • Vi erbjuder också praktik och praktiska ämnen för dig som är inriktad på att kunna arbeta efter studierna hos oss.

Programinriktat val - IMV

Programinriktat val ger dig som saknar godkänt betyg i engelska eller matematik möjligheten att smygstarta din utbildning på ett nationellt program.

Du kommer att antas fullt ut till det nationella programmet när du blivit godkänd i det ämne du saknade. Programinriktat val erbjuds i mån av plats och söks via gymnasiewebben.

Läs mer om programinriktat val.

Kontakta oss

Introduktionsprogrammen

Tf Resultatenhetschef:
Camilla Kvarnström
073-426 87 24
camilla.kvarnstrom@nykoping.se
  
Studie- och yrkesvägledare:
Charlotte Wargclou
073-412 15 85
charlotte.wargclou@nykoping.se

Cicci Englund Lindvall (Språkintroduktion, IMS)
073-662 21 94
cicci.englund.lindvall@nykoping.se

Besöksadress:
Gripen
Svedelius väg 9, Nyköping

Mentorer

Nawraz Altai
073-149 30 35
nawraz.altai@nykoping.se

Petra Björlin
073-426 87 22
petra.bjorlin@nykoping.se

Atiqullah Fekrat
073-412 16 65
atiqullah.fekrat@nykoping.se

Shekib Aziz
073-149 32 54
shekib.aziz@nykoping.se

Stegen
Ansvarig skolchef: Lena O´Connor
0155-24 81 05
lena.oconnor@nykoping.se

Mentor: Jimmy Karlsson Kaib
073-426 86 61
jimmy.karlsson.kaib@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny