Nordplus junior projekt

Underrubrik saknas

NORDPLUS Junior Projekt

För att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen har Försäljnings- och serviceprogrammet sedan flera år tillbaka samverkat med flertalet nordiska länder genom Nordplus Junior.

De olika projekten genom Nordplus Junior bidrar också till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur med mera.

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus Junior följande specifika mål:

  • Stärka och utveckla samarbete mellan skolor, inklusive kindergarten/förskola
  • Främja utveckling av kvalitet, kreativitet och förnyelse inom undervisning
  • Främja lärande för alla genom att utveckla likvärdiga möjligheter till lärande inom inkluderande undervisning
  • Stärka de nordiska språken och främja kunskap om och förståelse för nordiska och baltiska språk och kulturer
  • Främja samarbete mellan skolor, inklusive kindergarten/förskola, och arbetsliv

Läs mer om Nordplus junior.

Kontakta oss

Försäljnings- och serviceprogrammet

Resultatenhetschef
Per Ivehammar 
073-773 71 04
per.ivehammar@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Felicia Zätterström
073-048 41 16
felicia.zatterstrom@nykoping.se

 

Kontakt Nyköpings gymnasium

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se


Besöksadress:
Västra Storgatan 42, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny