Tre år på Bygg- och anläggningsprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet är du som elev med och planerar hur din utbildning läggs upp. Du får chansen att delta i internationella samarbetsprojekt, vilket ger dig möjligheter att se och lära hur andra länder arbetar inom ditt ämne och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. 

Första året

Under årskurs ett varvar vi gymnasiegemensamma ämnen, både teori och praktik, med praktiskt arbete i våra olika verkstäder två hela dagar per vecka.

Under årskurs ett presenteras programmets olika inrikningar. På våren i årskurs ett gör du ett val av inriktning inför årskurs 2. 

Andra året

I årskurs två är det fokus på din inriktning och allt mer av tiden är yrkespraktik inom det område du har valt.

Tredje året

I årskurs tre är det enbart yrkespraktik med yrkesteori och de individuella kurser som du har valt att läsa.

  • Ju längre du kommer i utbildningen, desto mer yrkespraktik blir det för att i årskurs tre vara enbart yrkespraktik med tillhörande yrkesteori.
  • Yrkespraktiken gör du normalt utanför skolan på byggarbetsplatser eller i olika renoveringsobjekt. Detta görs i form av arbetsplatsförlagt lärande (APL).
  • Programmet utgår från olika praktiska problem som du löser tillsammans med andra eller enskilt. Du tränar din förmåga att ta initiativ och vara kreativ. Du tränar dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Du lär dig att vårda material, verktyg och maskiner.

Kontakta oss

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tf Resultatenhetschef
Mikael Wretling
mikael.wretling@nykoping.se

Karin Hammar
karin.hammar@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Cicci Englund Lindvall
073-662 21 94
cicci.englund.lindvall@nykoping.se

Kontakt Nyköpings gymnasium

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se


Besöksadress:
Svedelius väg 9, Nyköping


 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny