Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Vi blandar teori med praktik och under andra och tredje året får du arbeta på en arbetsplats under ett antal veckor, så kallad APL.

Vill du skaffa dig goda framtidsmöjligheter och i framtiden arbeta som till exempel snickare, murare, plattsättare, målare och plåtslagare? Bygg- och anläggningsprogrammet är ett brett program som ger dig många framtida valmöjligheter.

Under praktiken möter du yrkeskunniga förebilder och utbildningen ger dig möjlighet att börja jobba direkt efter examen eller fortsätta studera på till exempel en yrkeshögskola. Arbetsmarknaden är god i Nyköping med omnejd och i regel får våra elever jobb direkt efter gymnasiet. 

Programmet riktar sig till dig som vill:

  • ha ett fritt och omväxlande arbete med många möjligheter
  • arbeta i små arbetslag och där arbetsplatserna skiftar
  • arbeta med moderna maskiner, men också med gediget gammalt hantverk
  • få en grundläggande behörighet till fortsatt utbildning och möjlighet att varva studier med arbetsplatsförlagd utbildning
  • ha stora möjligheter till jobb efter dina gymnasiestudier

På Bygg- och anläggningsprogrammet blandas teori med praktik. Under andra året får du möjlighet att arbeta på en arbetsplats under ett antal veckor (APL). Programmet har åtekommande EU-samarbete där eleverna är med och är delaktiga i olika projekt.

På programmet lägger vi stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Vi arbetar även för ett hållbart samhälle genom att använda miljöanpassade tekniker och material.

Vi arbetar också med Hjärngym, ett utvecklingsprojekt med syfte att ge elever och personal mer kunskap om hur livsstil påverkar hälsan. Genom ökad kunskap finns stor möjlighet att skapa optimala förutsättningar för inlärning och utveckling.

Du får en yrkesexamen men kan också göra kursval i exempelvis svenska och engelska för att få grundläggande högskolebehörighet för att studera på högskola.

Under årskurs ett (1) presenteras programmets olika inrikningar. På våren i årskurs ett gör du ett val av inriktning inför årskurs 2. 

Programmet erbjuder tre inriktningar:

Byggnation

(Motsvarar inriktning Husbyggnad på Mitt Gymnasieval)

Vill du bygga Sverige? I Inriktningen byggnation får du lära sig att bygga ett hus från grunden. Du kommer att lära dig hur man renoverar, bygger om i alla typer av byggnader. Inom byggnation ingår att man får lära sig att mura, sätta plattor och snickra. Detta är en mångsidig inriktning där många dörrar står öppna.

Måleri

Vill du sätta färg på Sverige? I denna inriktning kan du få utlopp för din kreativitet, i måleri lär du dig sätta tapet, får kunskap om olika typer av färg för både ute- och inomhusmiljöer. Du får lära dig många olika måleritekniker. I måleriyrket kommer du att ha mycket kundkontakt och få möjlighet att skapa vackra miljöer i människors vardag. Detta är en inriktning för dig som är entreprenöriell, duktig på att jobba självständigt och du får en stor möjlighet att i framtiden starta eget företag.

Plåtslageri och ventilation

Vill du ta höjd och är en frisk fläkt? I denna inriktning lär du dig tillverkning av plåtdetaljer från att till fönsterbleck till beklädnader av skorstenar. Du kommer också att lära dig grunderna och byggnadsplåtslageri med i huvudsak tak- och fasadkonstruktioner.  I plåtslageriinriktning ska du gilla att arbeta utomhus och vara säkerhetsmedveten så mycket av arbetet kommer att ske på hög höjd. Väljer du att arbeta med ventilation så är det mer inomhusarbete och ett arbete för dig som är tekniskt intresserad.

Kontakta oss

Bygg- och anläggningsprogrammet

Tf Resultatenhetschef
Mikael Wretling
mikael.wretling@nykoping.se

Karin Hammar
karin.hammar@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Cicci Englund Lindvall
073-662 21 94
cicci.englund.lindvall@nykoping.se

Kontakt Nyköpings gymnasium

0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.se


Besöksadress:
Svedelius väg 9, Nyköping


 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny