Individuellt program

Utbildningen på ett Individuellt program erbjuds elever som behöver läsa ämnesområden utifrån en individuellt anpassad studieplan. Den passar dig som behöver en studiemiljö som är anpassad efter just dina förmågor.

Istället för betyg bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav antingen för grundläggande kunskaper eller fördjupande kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På individuellt program kan du läsa både ämnesområden och kurser från nationella program. Rektorn bestämmer vad du kan kombinera. 

I de individuella programmen ingår följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Kontakta oss

Resultatenhetschef
Lena O´Connor
0155-24 81 05
lena.oconnor@nykoping.se

Studie- och yrkesvägledare
Zara Carlsson Thunström
0155-24 85 58
zara.carlsson.thunstrom@nykoping.se 

 

Mentor
Åsa Brorsson
073-773 79 51
asa.brorsson@nykoping.se

Telefon Nyköpings gymnasium
0155-24 80 80
nykopingsgymnasium@nykoping.

Besöksadress: Svedelius väg 9, Nyköping 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny