Försäkring

Här hittar du information om gällande försäkring och hur du går tillväga vid eventuell skada.

All information on our webbsite nykoping.se can be translated into different languages. Please read instructions here.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Försäkringens innehåll

  • Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av solsting, värmeslag, fästingbett, drunkning, förfrysning samt vridvåld mot knä eller hälseneruptur utan yttre händelse. 
  • Försäkringen gäller inte vid sjukdom.
  • Försäkringen gäller i hela världen, utan självrisk.  

Från 2024-01-01 finns olycksfallsförsäkringen hos LF Sörmland. Mer information finns i Försäkringsbeskedet.

Fram till 2023-12-31 fanns olycksfallsförsäkringen hos Protector. Mer information finns i Försäkringsbeskedet.

Skadeanmälan

Skadeanmälan för olyckor som inträffat från och med 2024-01-01 görs via LF Sörmlands webbplats.

Skadeanmälan för olyckor som inträffat till och med 2023-12-31 sker via Protectors webbplats. Välj "Anmäl skada", sen "Person" och så "Olycka", följ sedan instruktionerna.  

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. 
  • Spara alla kvitton. 
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall försäkrigsbolaget kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Frågor och mer information

Frågor beträffande LF Sörmlands olycksfallsförsäkring kan ställas via e-post till personskador@lfs.se eller telefon 0155- 48 40 00.

Frågor beträffande Protectors olycksfallsförsäkring kan ställas via e-post till skador@protectorforsakrinq.se eller telefon 08-410 637 00. 

Öppna sidomeny