Trivsel och trygghet

Vi ser det som viktigt att alla elever och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med trygghetsskapande arbetsmiljö, våra försäkringar och hur du går tillväga om du vill göra en anmälan om trakasserier, diskriminering eller mobbing.