Enjoy the learning environment

Elever och lärare på Handels- och administrationsprogrammet deltog under 2015 och 2016 i NORDPLUS junior-projektet "Enjoy the learning environment", ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Estland. 

Projektet bestod av fem träffar under läsåret - en träff i respektive land där eleverna delades in i tvärgrupper och jobbade med olika teman. Inför varje träff förberedde sig eleverna i respektive skola med att göra frågor, presentationer och filmer.

I projektes blogg kan du ta del av alla de presentationer och filmer som gjorts under projektets gång. 

Öppna sidomeny