NORDPLUS Junior Försäljnings - och serviceprogrammet

För att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen har Försäljnings- och serviceprogrammet sedan flera år tillbaka samverkat med flertalet nordiska länder genom Nordplus Junior. 

De olika projekten genom Nordplus Junior bidrar också till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska och baltiska ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur med mera. 

Förutom de övergripande målsättningarna för Nordplus-programmet har Nordplus Junior följande specifika mål:

  • Stärka och utveckla samarbete mellan skolor, inklusive kindergarten/förskola.
  • Främja utveckling av kvalitet, kreativitet och förnyelse inom undervisning.
  • Främja lärande för alla genom att utveckla likvärdiga möjligheter till lärande inom inkluderande undervisning.
  • Stärka de nordiska språken och främja kunskap om och förståelse för nordiska och baltiska språk och kulturer.
  • Främja samarbete mellan skolor, inklusive kindergarten/förskola, och arbetsliv.
Öppna sidomeny