Globala målen i klassrummet

Hösten 2016 startade vi vårt arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Satsningen är en del av FN:s Agenda 2030. 

Nyköpings gymnasium vill bidra och undervisa om de globala målen. Vi kommer framförallt lyfta Mål 4 ”God utbildning”. Målsättningen är:

  • att senast 2030 säkerställa att alla barn och ungdomar i skolan får de kunskaper och färdigheter som behövs för att genom en hållbar livsstil främja global hållbar utveckling. 

Läs gärna mer om hur Sverige ska arbeta med Globala målen

och på www.globalamalen.se

FN prioriterar följande områden:

  • Mänskliga rättigheter 
  • Jämställdhet
  • Främjande av fred och icke-våld
  • Globalt medborgarskap
  • Kulturell mångfald

 

Öppna sidomeny