FN-rollspel

FN-rollspelet är ett samarbete mellan alla klasser i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Som elev får gå in i rollen som ett lands ambassadör och debattera, förhandla, samverka och - förhoppningsvis - lösa den internationella konflikten. 

 

FN-rollspelet sker under en hel skoldag och eleverna får förbereda sig några veckor innan.

Först blir ni indelade i olika länder som finns i det faktiska säkerhetsrådet, därefter pågår förberedelser i form av att lära sig hur FN fungerar, ni  behöver läsa in fakta kring krisen, bokomliggande orsaker, det egna landets ställningstagande och kultur. Ni kommer att tillsammans arbeta fram kommentarer och synpunkter i form av ett tal som ska framföras under själva FN-rollspelet.

Tanken är att efterlikna en internationell konflikt och hur säkerhetsrådet arbetar i så stor utsträckning det går, där ni elever får känna på hur det är att arbeta som ett helt lands representant i ett större sammanhang.

Rollspelet ger eleverna en unik insyn i världssamfundets utmaningar och inspirerar till engagemang i globala frågor.

 

 

Öppna sidomeny