FN-skola

Nyköpings gymnasium är sedan år 2007 en av Sveriges 40 certifierade FN-skolor. Bakom certifieringen står Svenska FN-förbundet.

Vad innebär det att vara FN-skola?

Certifieringen FN-skola får endast gymnasieskolor som har:

  • en tydlig internationell profil
  • ett aktivt arbete med globala frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter, fred och en hållbar framtid
  • elever och lärare som arrangerar och deltar i evenemang som uppmuntrar till engagemanget för en bättre värld i enlighet med FN:s grundtanke och med de Globala målen Agenda 2030. 

Skolans verksamhet har granskats och befunnits hålla så hög kvalitet att man beslutat att inleda ett samarbete. Detta innebär att Nyköpings gymnasium samarbetar aktivt med Svenska FN-förbundet i form av bland annat fortbildning av både personal och elever.

Film om de globala målen 

Våra aktiviteter i FN:s anda

Varje år genomförs en rad olika aktiviteter som bedrivs i syfte att väcka och fördjupa elevers intresse för internationella frågor, demokrati och mänskliga rättigheter. Här är några av dessa:

  • FN-rollspel, där elever förbereder och genomför en simulering av FN:s arbete. Detta ger eleverna en unik insyn i världssamfundets utmaningar och inspirerar till engagemang i globala frågor.
  • Resor till Förintelsens platser i Polen, då eleverna förbereds utifrån flera ämnen och med utgångspunkt i frågor kring demokrati och människovärde genomför en studieresa till lägren Auschwitz I och Birkenau samt staden Krakow.
  • Uppmärksammande av FN-dagen, MR-dagen, Förintelsens minnesdag och andra, av FN instiftade minnesdagar. 

Kontakta oss

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny