Skolan i världen

Nyköpings gymnasium är en certifierad FN-skola och våra internationella samarbeten utgår ifrån FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Vi är ackrediterade inom Erasmus+ vilket innebär att skolan aktivt arbetar i internationella utbytesprojekt i Europa som rör digitalisering, inkludering, mångfald och hållbarhet. Att lyfta globala perspektiv är en viktig del av vår undervisning.