En miljon delas ut – sök stipendium nu!

5 oktober 2023
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Stiftelser

Bor du i Tystberga, Runtuna, Sjösa, Svärta eller Lästringe? Då har du extra goda chanser att söka och få pengar från stiftelser. Men det är sista chansen nu, sedan kommer fonderna att avvecklas.

Många av stiftelserna som Nyköpings kommun förvaltar och delar ut pengar ifrån grundades för många år sedan och med tanke på lokalbor. Villkoren för att kunna söka medel kan därför vara väldigt snäva, som till exempel ”barn och anställda vid Björksunds och Helgö gods, föresträdesvis äldre tjänare och fattiga barn”.

Vissa år har det varit väldigt lite pengar att dela ut, ibland har få sökt eller uppfyllt kraven. Därför kommer en del av stiftelserna att avslutas efter att alla pengar har betalats ut.

Vissa av stipendierna kan också sökas av föreningar, exempelvis för att bedriva fritidsverksamhet för barn och unga.

Totalt rör det sig om närmare en miljon kronor som går att söka. Stiftelserna vänder sig både till privatpersoner och verksamheter. Generellt kan personer i Tystberga, Runtuna, Sjösa, Svärta eller Lästringe söka medel ur stiftelserna.

- De som donerat medel till stiftelsen hade ju en speciell omtanke om personer som kanske var från deras hembygd, det får vi förhålla oss till. Nu hoppas vi få många sökande så de kan avslutas, säger Anna Möller, Kvalitets- och uppföljningssamordnare på division Social omsorg.

Sista dagen att söka är 1 november.

Läs mer om de olika stiftelserna och sök stipendier

Ansvarig för stiftelserna

Det är Nyköpings kommun som har hand om bland annat dessa stiftelser och som beslutar om vilka som ska få stiftelsemedel. Ytterst ansvarar kommunstyrelsen, som har delegerat till Socialnämnden.

Det är sedan en beredningsgrupp inom division social omsorg som går igenom alla ansökningar och kommer med förslag till beslut om utdelning av stiftelsemedel.