Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens allmänna stiftelse - Privatperson

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens allmänna stiftelse.

Vem kan söka?

Stiftelsen vänder sig till den som är behövande och som tidigare haft en bättre ekonomi.

Vidare vänder sig stiftelsen till äldre kvinnor som har arbetat och nu är behövande och har ett hedersamt levande.

Urkund

Makarna Jörgensen lämnade via sitt testamente flera olika mottagare till deras tillgångar efter deras död. Däribland: ett belopp med ändamål att i juletid utdelas till fem pauvres houteux samt fem gamla fattiga före detta tjenarinnor, företrädesvis med de med intyg om lång tjenstetid hos samma husboendefolk i förening med hedrande vandel i öfrigt.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02