Stiftelseansökan - Löwenska stiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Löwenska stiftelsen.

Vem kan söka?

Hjälp åt behövande i Svärta och Lästringe gamla församlingar, i första hand med anknytning till Sjösa gård och Gärdesta gård.

Urkund

Denna stiftelse består av flera gåvobrev och testamenten. Utdrag ur några gåvobrev ”en gåva årligen i juletid ska ges till de fattige inom Lästringe församling” samt ”till hjelp för bekostande af läkarevård, sjukvård på anstalt eller i hemmen, vistelse vid badort, sanatorium eller annan dylik hjelp åt sådana sjuka medlemmar bosatta inom Lästringe församling.”

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02