Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar.

Vem kan söka?

I första hand verksamheter som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan också ges till ungdomsgård och liknande verksamhet. Till exempel fritidsgård som drivs av en förening som kommunen godkänt.

Bidrag kan ges till ändamål som gagnar de boende/deltagare i verksamheten och som är utöver den normala verksamheten.

Urkund

Ett hem för vanartade eller i sedligt afseende försummade gossar. Börande i den mån omständigheterna sådant medgifa, gossar icke allenast från Nyköpings stad utan äfven den öfriga delar af länet vinna inträde och vård i hemmet.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02