Stiftelseansökan - Sederholmska donationsstiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Sederholmska donationsstiftelsen.

Vem kan söka?

Barn, ungdomar och vuxna som studerar kan ansöka. Även äldre personer som inte studerar kan ha möjlighet att få pengar ur fonden liksom personer som är arbetslösa och helt eller delvis saknar förmåga att arbeta.

Urkund

Stiftelsen ska användas till gravunderhåll av Sederholmska gravkoret. Yngre lovande män och kvinnor för deras utbildning eller dugande personer i deras verksamhet samt i mån av behov gamla eller mindre arbetsdugliga.


Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02