Stiftelseansökan - Smedbergska stiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Smedbergska stiftelsen.

Vem kan söka?

Stiftelsen vänder sig till behövande personer boende inom Tystberga.
Företrädesvis personer med anknytning till Björksunds och Helgö gods och som är äldre alternativt behövande barn.

Urkund

Behövande inom det område som för närvarande inom Tystberga socken utgör Björksunds och Helgö gods, företrädesvis behövande äldre tjänare och fattiga barn.


Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02